PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG THƯỜNG THẠNH                      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

           

Số: 74.KH-MGTT                                  Thường Thạnh, ngày 10 tháng 9 năm 2012                                 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 12 THÁNG

CỦA TRƯỜNG MẪU GIÁO THƯỜNG THẠNH

Năm học: 2012 - 2013

 

* THÁNG 08/ 2012:

- Tu sửa hoàn thiệncơ sở vật chất, chỉ đạo giáo viên quét dọn vệ sinh phòng học và môi trường lớp, thông báo ngày tựu trường.

- Tổ chức họp hội đồng phân giáo viên xuống điểm, huy động trẻ ra lớp.

- Lập kế hoạch thu chi các loại quỹ bán trú, học phí ở đầu năm.

- CBQL tham gia dự chuyên đề tại Sở GD.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh sốt xuất triển khai trong hội đồng sư phạm.

- Tuyên truyền luật an toàn giao thông, vận động Công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện.

 

* THÁNG 09/ 2012:     

- Soạn thảo kế hoạch năm học 2012-2013 triển khai trong hội đồng.

- Xuống các điểm lớp nắm tình hình huy động trẻ ra lớp.

- Thống kê việc huy động trẻ ra lớp nộp về phòng Giáo dục.

- Hoàn thành các loại kế hoạch thực hiện ở đầu năm, chuẩn bị đón đoàn nghiêm thu điều tra độ tuổi,

- Tiếp tục rà soát nắm số trẻ trong độ tuổi học ngoài địa bàn, huy động trẻ ra lớp.

- Tổ chức ngày hội đến trường của bé.

- Tổ chức lễ hội trung thu cho các cháu mẫu giáo.

- Theo dỏi hoạt động tham gia năm an toàn giao thông.

- Kiểm tra việc trang trí lớp, và phân bố các góc trong lớp, công tác tuyên tuyền các điểm.

- Nắm tình hình trẻ 5 tuổi ra lớp, điều tra trẻ học ngoài địa bàn nắm số liệu báo cáo.

          - Đón đoàn Kiểm tra tình hình sau khai giảng của Sở Giáo dục.

          - Tổ chức đại hội phụ huynh học sinh và thành lập Ban Đại Diện Cha mẹ phụ huynh học sinh của lớp, trường.

          - Chỉ đạo kế toán tổng hợp các khoản thu đầu năm để quyết toán lai. 

          - Tổ chức họp hội đồng trường xét miễn giảm theo qui định.

          - Thực hiện các báo về phòng Giáo dục đúng theo quy định.

    

* THÁNG 10/ 2012:

- Tổ chức hội nghị công nhân viên chức, phát động phong trào thi đua.

- Tổ chức thao giảng chuyên đề cấp trường.

- Phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động  

          - Chỉ đạo tổ khối tổ chức thao giảng chuyên đề ( 2 tiết ).

- Kiểm tra thực hiện chương trình soạn lịch báo giảng các khối lớp.

           - Lập kế hoạch dự giờ giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện chủ điểm tháng của giáo viên.

- KT VS phòng nhóm lớp, và các góc tuyên truyền đầu năm.

- Tham dự tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về triển khai chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giáo viên mầm non.

- Tiếp đoàn kiểm tra nghiệp vụ phổ cập trẻ 5 tuổi.

          - Tổ chức hội thi Tiếng hát tuổi thần tiên đầu tháng;

          - Tham gia Hội thi: Tiếng hát tuổi thần tiên cấp quận.

 

* THÁNG 11/ 2012:

- Sinh hoạt chủ điểm: “ Ngày nhà giáo việt nam 20/11.

- Tổ chức thao giảng cấp trường.

- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề GDVS – GDMT.

- Kiểm tra việc thực hiện huy động trẻ 5 tuổi ra lớp.

- Kiểm tra các chuyên đề đã được tập huấn ở PGD.

- Tham dự lớp tập huấn  cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

- tổ chức  Hội thi: Sáng tạo đồ dùng dạy học cấp trường.

 

- Chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng kỹ năng tạo hình cho trẻ chuẩn bị tham gia cấp quận.

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

- Bồi dưỡng lý thuyết và thực hành giáo viên giỏi, đầu tư dự thi quận.

- Tham dự tập huấn  Ứng dụng CNTT trong dạy học.

- Tham dự lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về chuẩn phát triển trẻ năm tuổi.

- Đánh giá chất lượng trong chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tổ chức Hội thi Bé thông minh nhanh trí cấp trường.

 

* THÁNG 12/ 2011:

- Tham dự lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới, và công tác quản lý nhóm lớp trong trường mầm non.

- Tham dự lớp tập huấn cán bộ và giáo viên cốt cán: Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo vào thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới, và chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non.

- Tổng hợp b/c số liệu sơ kết nộp về phòng giáo dục trước ngày 10/12.

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

- Kiểm tra chuyên đề giáo dục vệ sinh ở các điểm lớp, về thực hiện Điều lệ trường Mầm non.

- Dự tập huấn về tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết   kiệm cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán.

- Tổ chức chuyên đề theo yêu cầu, cấp trường.

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên giỏi.

- Dự giờ một số tiết theo qui định.

- Chào mừng ngày 22/12 ngày thành lập quân đội NDVN.

- Tổ chức hội thi Vẽ tranh cấp trường.

 

* THÁNG 01 /2013 :

- Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Tham gia hội thi:  Vẽ tranh cấp quận.

- Tổ chức hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp trường.

- Tham dự sơ kết học kỳ I, đánh giá rút kinh nghiệm tại PGD

- Tiếp tục thanh kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, dự giờ thăm lớp, kiểm tra chủ điểm.

- Tổ chức thao giảng chuyên đề cấp trường.

- Tổ chức hội thi : “An toàn giao thông ’’cấp trường

- Tham dự Sơ kết mạng lưới GDMN học kỳ I tại quận.

- Tham dự tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán về kỹ năng tuyên truyền phối hợp với cha mẹ và cộng đồng.

 

* THÁNG 02/ 2013 :

- Tu sửa đồ dùng đạt được cấp trường và dự thi cấp quận.

- Bồi dưỡng giáo viên giỏi cấp thành phố về lý thuyết.

- Kiểm tra chuyên đề  GDVS phòng nhóm lớp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng bệnh.

- Kiểm tra việc duy trì sỉ số các điểm lớp của trẻ.

- Tham gia hội thi Sáng tạo đồ dùng dạy học, và hội thi ứng dụng công nghệ thông tin cấp quận.

 

*THÁNG 03 /2013:

- Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp quận

- Tham gia hội thi Sáng tạo đồ dùng dạy học cấp TP.

- Chỉ đạo tổ khối chuyên môn, lập kế hoạch chương trình soạn giảng.

- Dự giờ một số tiết theo qui định.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách các ban bệ trong nhà trường.

- Dự giờ 1 số tiết ở các khối lớp .

- Kiểm tra thự hiện chuyên đề

- Tham dự tập huấn đội ngũ cán bộ và giáo viên cốt cán tại quận.

-  Kiểm tra rà soát công tác chống mù chữ  phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.

          - Kiểm tra việc lập kế hoạch chương trình giảng dạy.

 

*THÁNG 04/ 2013 :

- Liên hệ trạm y tế khám sức khoẻ trẻ ở giai đoạn cuối năm .

- Kiểm tra đánh giá xếp loại theo mức chuẩn của trẻ 5 tuổi.

- Kiểm tra đột xuất giáo viên việc duy trì sỉ số  đạt TL %

- Dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên.

- Tổ chức thao giảng chuyên đề cấp trường .

- Tổng hợp báo cáo bằng lời và thống kê tình hình nhóm .

- Tổ chức hội thi gia Bé tìm hiểu giao thông cấp trường.

- Đón đoàn kiểm tra trường học an toàn, phòng , tai nạn thương tích trẻ.

          - Kiểm tra chất lượng trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Đánh giá trẻ 5 tuổi tổng hợp b/c.

          - Đón đoàn kiểm tra phong trào thi đua: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

 

* THÁNG 05 / 2013 :

- Cáo báo tổng kết cuối năm nộp về  Phòng giáo dục

- Tổng hợp đánh giá  xếp loại trẻ 5 tuổi nộp về Tổ MN.

- Đánh giá xếp loại mức chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo thang điểm của Bộ GD& ĐT chỉ đạo.

- Tham gia hội thi Ứng dụng công nghệ thông tin cấp TP                          

- Tổ chức lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi, cấp bằng chứng chỉ.

- Tổ chức lễ tổng kết năm học.

- Hoàn thành hồ sơ trẻ 5 tuổi nộp biên bản và danh Tiểu học

          - Tham gia hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp thành phố.

          - Đón đoàn kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm.

          - Đánh giá chuẩn hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

          - Đón đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.

 

* THÁNG 06-07/ 2013:

          - Kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất các điểm.

          - Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các cháu mẫu giáo.

          - Phân công giáo viên trực hè.

          - Lập kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất.

          - Lập kế hoạch tuyển sinh trẻ từ 2-5 tuổi.

          - Điều tra độ tuổi trẻ từ 0-5 tuổi, để huy động trẻ ra lớp.

          - Đón đoàn kiểm tra công tác hè.

          - Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác hè.

 

 

* Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG    

- Phòng GD&ĐT( để kiểm tra);

- Tổ khối chuyên môn;

- Lưu v/p.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG THƯỜNG THẠNH                      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

           

Số: …..KH-MGTT                                  Thường Thạnh, ngày 01 tháng 9 năm 2010                                   

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 12 THÁNG

CỦA TRƯỜNG MẪU GIÁO THƯỜNG THẠNH

Năm học: 2010 – 2011

 


Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 

 

 

 

 

Tháng 9/2010

 

- Tu sửa cơ sở vật chất, quét dọn phòng học và các điểm lớp

- Tổ chức họp hội đồng phan giáo viên xuống điểm, huy động trẻ ra lớp.

- Lập kế hoạch thu chi các loại quỹ ở đầu năm.

- Phân giáo viên điều tra độ tuổi trẻ từ 0-5 tuổi.

- Đón đoàn kiểm tra công tác hè.

- CBQL tham gia dự chuyên đề tại Sở GD.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống cúm A H1N1 triển khai trong hội đồng sư phạm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 10/2010

- Tham gia hội nghị công nhân viên chức tại trường.

- Tham dự  chuyên đề thao giảng cấp quận.

- Thành lập ban chỉ đạo. Hưởng ứng cuộc VĐ “Hai không’’.

          - Chỉ đạo tổ khối tổ chức thao giảng chuyên đề ( 2 tiết ).

- Kiểm tra thực hiện chương trình soạn lịch báo giảng các khối lớp.

           - Lập kế hoạch dự giờ giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện chủ điểm tháng của giáo viên.

- KT VS phòng nhóm lớp, và các góc tuyên truyền đầu năm.

- Tham dự hợp mạng lưới chuyên môn PGD.

- Tổ chức chuyên đề cấp trường.

          - Tham dự chuyên đề ở cấp quận

          - Nắm số liệu trẻ học ngoài địa bàn.

- Tổ chức hội thi vẽ tranh cấp Trường.

- Tổ chức đồ dùng dạy học cấp trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11/2010

 

- Sinh hoạt chủ điểm: “ Ngày nhà giáo việt nam 20/11.

- Tổ chức thao giảng cấp trường.

- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề GDVS – GDMT.

- Kiểm tra việc thực hiện huy động trẻ 5 tuổi ra lớp.

- Kiểm tra các chuyên đề đã được tập huấn ở PGD.

- Tham dự lớp tập huấn về phòng chống HIV/ AIDS, GDATGT

 

- Tổ chức  “Hội thi giáo viên giỏi’cấp trường lập thành tích chào mừng ngày 20/11.

- Chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng kỹ năng tạo hình cho trẻ chuẩn bị tham gia cấp quận.

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

- Bồi dưỡng lý thuyết và thực hành giáo viên giỏi, đầu tư dự thi quận.

- Tham dự hội thảo về đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, các CBQL và giáo viên cốt cán.

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12/2010

- Tổng hợp báo cáo số liệu sơ kết nộp về  phòng GD.

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

- Kiểm tra chuyên đề giáo dục vệ sinh ở các điểm lớp.

- Tham gia tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở.

- Dự tập huấn về tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết   kiệm cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán.

- Tổ chức chuyên đề theo yêu cầu, cấp trường.

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên giỏi.

          - Tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp quận.

          - Kiểm tra chủ đề sạch trường đẹp lớp, thực hiên xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

- Dự giờ một số tiết theo qui định.

- Chào mừng ngày 22/12 ngày thành lập quân đội NDVN.

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 01/2011

- Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp quận.

- Tham gia học tập trường trọng điểm.

- Tổ chức hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp trường.

- Tham dự sơ kết học kỳ I, đánh giá rút kinh nghiệm tại PGD

- Tiếp tục thanh kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, dự giờ thăm lớp, kiểm tra chủ điểm.

- Tổ chức thao giảng chuyên đề cấp trường.

- Tổ chức hội thi : “An toàn giao thông ’’cấp trường

-  Tham gia hội thi Ứng dụng công nghệ thông tin cấp quận.

- Tham dự Sơ kết mạng lưới GDMN học kỳ I tại quận.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 2/2011

 

- Bồi dưỡng giáo giỏi chuẩn bị tham dự Hội thi cấp TP.

- Tham gia hội thi  An toàn giao thông cáp quận .

- Bồi dưỡng giáo viên giỏi cấp thành phố về lý thuyết.

- Kiểm tra chuyên đề  GDVS phòng nhóm lớp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng bệnh.

- Kiểm tra việc duy trì sỉ số các điểm lớp của trẻ.

- Lên lịch trực nghỉ tết nguyên đán.

- Bổ sung đồ dùng dạy học đạt cấp quận sửa chữa thêm dự thi cấp TP.

- Tổ chức hội thi  Bé khoẻ Bé ngoan cấp trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 3/2011

- Tiếp tục bồi dưỡng  lý thuyết giáo viên giỏi

- Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp TP.

- Chỉ đạo tổ khối chuyên môn, lập kế hoạch chương trình soạn giảng.

- Dự giờ một số tiết theo qui định.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách các ban bệ trong nhà trường.

- Dự giờ 1 số tiết ở các khối lớp .

- Kiểm tra thự hiện chuyên đề .

- Duyệt qui mô các chức danh kiêm nhịêm.

- Tham gia hội thi “ Giáo dục an toàn giao thông” cấp quận.

          - Kiểm tra việc lập kế hoạch chương trình giảng dạy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4/2011

- Liên hệ trạm y tế khám sức khoẻ trẻ ở giai đoạn cuối năm .

- Kiểm tra đánh giá xếp loại theo mức chuẩn của trẻ 5 tuổi.

- Kiểm tra đột xuất giáo viên việc duy trì sỉ số  đạt TL %

- Dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên.

- Tổ chức thao giảng chuyên đề cấp trường .

- Tổng hợp báo cáo bằng lời và thống kê tình hình nhóm .

- Tham dự hội thi gia đình sức khỏe tuổi thơ.

- Tham dự hội thi đồ dùng dạy học cấp quận.

          - Kiểm tra chất lượng trẻ từ 2 đến 5 tuổi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 5/2011

- Cáo báo tổng kết cuối năm nộp về PGD

- Tổng hợp đánh giá  xếp loại trẻ 5 tuổi nộp về Tổ MN.

- Đánh giá xếp loại mức chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo thang điểm của Bộ GD& ĐT chỉ đạo.

- Tham gia hội thi Ứng dụng công nghệ thông tin cấp TP                         

- Tổ chức lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi, cấp bằng chứng chỉ.

- Tổ chức lễ tổng kết năm học.

- Hoàn thành hồ sơ trẻ 5 tuổi nộp biên bản và danh Tiểu học

          - Tham gia hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp thành phố.

 

 

 

 

 

THÁNG 06-07/ 2011:

 

          - Kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất các điểm.

          - Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các cháu mẫu giáo.

          - Lập kế hoạch hoạt động hè 2010.

          - Phân công giáo viên trực hè.

          - Lập kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất.

          - Lập kế hoạch tuyển sinh trẻ từ 2-5 tuổi.

          - Điều tra độ tuổi trẻ từ 0-5 tuổi, để huy động trẻ ra lớp.

          - Đón đoàn kiểm tra công tác hè.

 

 

 

 

* Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG    

Phòng GD&ĐT( để kiểm tra);

Tổ khối chuyên môn;

Lưu v/p.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT.QUẬN CÁI RĂNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG THƯỜNG THẠNH                      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

           

 

                                   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 12 THÁNG

               CỦA TRƯỜNG MẪU GIÁO THƯỜNG THẠNH

                                      ------------------------

 

* THÁNG 08 / 2009 :

- Tổ chức họp chuyên môn phân công chức danh kiêm nhiệm tổ khối.

- Chỉ đạo giáo tổng vệ sinh, trang trí phòng nhóm lớp.

- Dự chuyên đề CBQL Sở giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống cúm A H1N1 triển khai trong hội đồng.

- Thực hiện các biểu bảng theo qui của khối văn phòng, và chỉ đạo giáo viên làm các biểu bảng của lớp.

- Phân công giáo viên xuống các điểm lớp huy động trẻ ra lớp.

 

* THÁNG 09/ 2009:     

- Soạn thảo kế hoạch chuyên môn triển khai trong hội đồng.

- Chỉ đạo tổ khối lập kế hoạch năm tháng tuần.

- Kiểm tra các điểm lớp nắm tình hình huy động trẻ ra lớp.

- Thống kê việc huy động trẻ ra lớp nộp về phòng GD.

- Hoàn thành các loại kế hoạch chuyên môn, kế hoạch chuyên đề.

- Tổ chức ngày hội đến trường của bé.

- Tổ chức lễ hội trung thu cho các cháu MG.

- Theo dỏi hoạt động tham gia tháng an toàn giao thông.

- Kiểm tra việc trang trí lớp, và phân bố các góc trong lớp.

- Nắm tình hình trẻ 5 tuổi ra lớp, báo cáo về phòng Giáo dục.

          - Tham dự chuyên đề do quận tổ chức.

          - Tổ chức đại hội phụ huynh học sinh và thành lập Ban Đại Diện Cha mẹ phụ huynh học sinh của lớp, trường.

          - Chỉ đạo tổ khối tổ xây dựng 2 tiết dạy chức thao giảng chuyên đề.

          - Soạn chương trình dạy các khối lớp. 

    

* THÁNG 10/ 2009:

- Tham gia hội nghị công nhân viên chức tại trường.

- Tham dự  chuyên đề thao giảng cấp quận.

- Thành lập ban chỉ đạo. Hưởng ứng cuộc VĐ “Hai không’’.

          - Chỉ đạo tổ khối tổ chức thao giảng chuyên đề ( 2 tiết ).

- Kiểm tra thực hiện chương trình thực hiện soạn lịch báo    giảng các khối lớp.

           - Lập kế hoạch dự giờ giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện chủ điểm tháng của giáo viên.

- KT VS phòng nhóm lớp, và các góc tuyên truyền đầu năm.

- Tham dự hợp mạng lưới chuyên môn PGD.

- Tổ chức chuyên đề cấp trường.

          - Duyệt qui mô tháng 09; 10.

          - Nắm số liệu trẻ học ngoài địa bàn.

- Tổ chức hội thi vẽ tranh cấp Trường.

- Tổ chức đồ dùng dạy học cấp trường.

 

* THÁNG 11/ 2009:

- Sinh hoạt chủ điểm: “ Ngày nhà giáo việt nam 20/11.

- Tổ chức thao giảng cấp trường.

- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề GDVS – GDMT.

- Kiểm tra việc thực hiện huy động trẻ 5 tuổi ra lớp.

- Kiểm tra các chuyên đề đã được tập huấn ở PGD.

- Tham dự lớp tập huấn về phòng chống HIV/ AIDS, GDATGT

 

- Tổ chức  “Hội thi giáo viên giỏi’cấp trường lập thành tích chào mừng ngày 20/11.

- Chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng kỹ năng tạo hình cho trẻ chuẩn bị tham gia cấp quận.

- Tiếp tục họp mạng lưới chuyên môn.

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

- Bồi dưỡng lý thuyết và thực hành giáo viên giỏi, đầu tư dự thi quận.

- Tham dự hội thảo về đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, các CBQL và giáo viên cốt cán.

 

* THÁNG 12/ 2009:

- Tổng hợp báo cáo số liệu sơ kết nộp về  phòng GD.

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

- Kiểm tra chuyên đề giáo dục vệ sinh ở các điểm lớp.

- Tham gia tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở.

- Dự tập huấn về tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết   kiệm cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán.

- Tổ chức chuyên đề theo yêu cầu, cấp trường.

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên giỏi.

          - Tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp quận.

          - Tiếp tục họp mạng lưới chuyên môn.

          - Kiểm tra chủ đề sạch trường đẹp lớp, thực hiên xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

- Dự giờ một số tiết theo qui định.

- Chào mừng ngày 22/12 ngày thành lập quân đội NDVN.

 

* THÁNG 01 /2010 :

- Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp quận.

- Tham gia học tập trường trọng điểm.

- Tổ chức hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp trường.

- Tiếp tục thanh kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, dự giờ thăm lớp, kiểm tra chủ điểm.

- Tổ chức thao giảng chuyên đề cấp trường.

- Tổ chức hội thi : “An toàn giao thông ’’cấp trường

-  Tham gia hội thi Ứng dụng công nghệ thông tin cấp quận.

- Tham dự Sơ kết mạng lưới GDMN học kỳ I tại quận.

 

* THÁNG 02/ 2010 :

- Bồi dưỡng giáo giỏi chuẩn bị tham dự Hội thi cấp TP.

- Tham gia hội thi  An toàn giao thông cáp quận .

- Bồi dưỡng giáo viên giỏi cấp thành phố về lý thuyết.

- Kiểm tra chuyên đề Bảo vệ môi trường.

- Kiểm tra việc duy trì sỉ số các điểm lớp của trẻ.

- Lên lịch trực nghỉ tết nguyên đán.

- Bổ sung đồ dùng dạy học đạt cấp quận sửa chữa thêm dự thi cấp TP.

- Tổ chức hội thi  Bé khoẻ Bé ngoan cấp trường.

 

*THÁNG 03 /2010:

- Tiếp tục bồi dưỡng  lý thuyết giáo viên giỏi

- Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp TP.

- Chỉ đạo tổ khối chuyên môn, lập kế hoạch chương trình soạn giảng.

- Dự giờ một số tiết theo qui định.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách các ban bệ trong nhà trường.

- Dự giờ 1 số tiết ở các khối lớp .

- Kiểm tra thự hiện chuyên đề .

- Duyệt qui mô các chức danh kiêm nhịêm.

- Tham gia hội thi “ Giáo dục an toàn giao thông” cấp quận.

          - Kiểm tra việc lập kế hoạch chương trình giảng dạy.

 

*THÁNG 04/ 2010 :

- Liên hệ trạm y tế khám sức khoẻ trẻ ở giai đoạn cuối năm .

- Kiểm tra đánh giá xếp loại theo mức chuẩn của trẻ 5 tuổi.

- Kiểm tra đột xuất giáo viên việc duy trì sỉ số  đạt TL %

- Dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên.

- Tổ chức thao giảng chuyên đề cấp trường .

- Tổng hợp báo cáo bằng lời và thống kê tình hình nhóm .

- Tham dự hội thi gia đình sức khỏe tuổi thơ.

- Tham dự hội thi đồ dùng dạy học cấp quận.

          - Kiểm tra chất lượng trẻ từ 2 đến 5 tuổi.

* THÁNG 05 / 2010 :

- Cáo báo tổng kết cuối năm nộp về PGD

- Tổng hợp đánh giá  xếp loại trẻ 5 tuổi nộp về Tổ MN.

- Đánh giá xếp loại mức chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo thang điểm của Bộ GD& ĐT chỉ đạo.

- Tham gia hội thi Ứng dụng công nghệ thông tin cấp TP                         

- Họp mạng lưới chuyên môn.

- Tổ chức lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi, cấp bằng chứng chỉ.

- Tổ chức lễ tổng kết năm học.

- Hoàn thành hồ sơ trẻ 5 tuổi nộp biên bản và danh Tiểu học

          - Tham gia hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp thành phố.

 

 

* Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG    

Phòng GD&ĐT( để kiểm tra);

Tổ khối chuyên môn;

Lưu v/p.